Image

Мини Эвент

30 хүртэлх хүний бүрэлдэхүүнтэй дунд хэмжээний арга хэмжээ, эвент зохион байгуулахад нэн тохиромжтой өрөөг санал болгож байна.

Засалтын төрлийг санал болговол

Засах төрөл

Багтаамж

Queen ВИП өрөө

KING ВИП өрөө

Karaoke өрөө

Театр засалт

20

30

20

Т хэлбэрийн засалт

15

20

30

Хүлээн авалт

10

10

10

Image

info@royalhousehotel.mn

9403-4188, 9903-8859

10-30 хүн